Facebook            

Bun venit!

Aflat în Munţii Şureanu, Parcul Natural Grădiştea Muncelului Cioclovina se remarcă prin peisajul aparte creat în mii de ani de interacţiunea omului cu natura. Aici se regăsesc numeroase specii protejate de floră şi faună, sate în care tradiţiile se păstrează încă vii, precum şi monumente istorice de o valoare deosebită. Specificul zonei este dat şi de prezenţa fenomenelor carstice de suprafaţă şi din subteran. Acolo unde apa a modelat stânca s-au format chei, doline, peşteri şi avene, unele dintre ele deosebit de importante din punct de vedere ştiinţific.

Vă invităm să descoperiţi frumuseţile Parcului Natural Grădiştea Muncelului Cioclovina, iar în drumul vostru nu uitaţi că respectul pentru natură înseamnă respectul pentru noi înşine!


Cumpără bilete acces! 


TARIF DE VIZITARE A PARCULUI NATURAL GRĂDIŞTEA MUNCELULUI-CIOCLOVINA

Vizitarea Parcului Natural Grădiștea Muncelului – Cioclovina (PNGMC) se face după plata biletului de vizitare în cuantum de 5 lei/zi/persoană, conform adresei Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice nr. 27162/AJ/06.11.2013.

Tariful de vizitare a parcului poate fi achitat trimiţând un SMS la numarul 7473 cu textul: 
PNGMC1 - tarif vizitare 1 persoana/ 1 zi - 1 EURO 
PNGMC2 - tarif vizitare 2 persoane/ 1 zi sau 1 persoana/ 2 zile - 2 EURO 
PNGMC3 - tarif vizitare 3 persoane/ 1 zi sau 1 persoana/ 3 zile - 3 EURO 
PNGMC5 - tarif vizitare 5 persoane/ 1 zi sau 1 persoana/ 5 zile - 5 EURO 

sau direct de la personalul Adminstrației Parcului Natural Grădiștea Muncelului – Cioclovina (APNGMC) aflat în teren- 5 lei/zi/persoană.

 

Conform prevederilor art. 3 din Metodologia de avizare a tarifelor instituite de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, completată prin O.M. nr 1433/2017, tariful de vizitare se plăteşte de persoanele fizice şi juridice care vizitează ariile naturale protejate, excepţie făcând:

- membrii comunităţilor locale, pe baza unui act de identitate

- personalul de supraveghere a animalelor pentru care s-au contractat păşuni

- personalul structurii de administrare (APNGMC) şi membrii Consiliului Știinţific al PNGMC,

- personalul Academiei Române, pe baza ordinului de deplasare

-persoanele fizice și juridice care desfăşoară activităţi de cercetare științifică pe teritoriul PNGMC, cu acordul scris al APNGMC

- reprezentanţii autorităţilor publice centrale pentru protecţia mediului şi a structurilor din subordine

- personalul Salvamont/Salvaspeo, care activează pe teritoriul PNGMC

- persoanele cu handicap

- persoanele cu vârste sub 14 ani

- proprietarii/concesionarii şi administratorii de terenuri şi luciu de apă de pe teritoriul PNGMC

- persoanele care desfăşoară activităţi autorizate prin acte de reglementare în vigoare pe teritoriul PNGMC

- personal de la alte unităţi/instituţii, cu delegaţie pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu

- jandarmii montani care activează pe teritoriul PNGMC, precum şi alţi lucrători din cadrul IJJ Hunedoara, pe timpul cât desfăşoară activităţi şi misiuni în sprijinul celor dintâi

- membri ai Institutului de Speologie „Emil Racoviţă” şi persoanele care au apartenenţă la organizaţii speologice, dovedită prin documente legale, dacă desfăşoară activităţi specifice privind explorarea, cartografierea, protecţia şi conservarea patrimoniului speologic naţional.web counter
© 2009 Administraţia Parcului Natural Gărdiştea Muncelului - Cioclovina | www.gradiste.ro